Drodzy Rodzice,

zapraszamy do naszego żłobka utworzonego w ramach projektu: Dzieciństwo z Zaczarowanymi Motylkami”  dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mieszczącego się przy ul. Radziwie 3/7.

Zapraszamy dzieci już od 6 miesiąca życia!

Jeżeli wracasz do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim albo wychowawczym,  u nas możesz skorzystać skorzystać z dofinansowania do opieki. Dzięki dopłatom unijnym, koszty stałe opieki wyniosą 270 zł miesięcznie. Dodatkowo możemy naliczyć częściową opłatę za wyżywienie – szczegóły w regulaminie. Takie same warunki możemy Ci zaproponować, jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, niepracującą lub zarejestrowaną w urzędzie pracy. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym niżej regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Koordynator placówki – Agnieszka Pyszka-Dmochowska

Kontakt do placówki: +48 530 077 251

Informujemy, że w placówkach “Zaczarowane Motylki” na ul. Jana Kazimierza 15 nie ma obecnie miejsc wolnych (stan na październik 2017 r.)

20171018 regulamin rekrutacji i udziału