Dzieci z grupy Żabek malowały dziś „na czysto” przy pomocy koszulki foliowej i wlanej do środka farby. Ćwiczenie to rozwija integrację sensoryczną poprzez zmysł dotyku oraz wpływa na koordynację ręka-oko. Jest to świetna alternatywa zarówno dla małych jak i dużych dzieci.