Nauczyciel Prowadzący: Karol Jasiński

Podczas zajęć dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach relaksacyjnych przy muzyce.