Zajęcia muzyczno-teatralne gr Lwiątka i Tygryski: Zajęcia rozpoczęliśmy rozgrzewką na muzyce. Następnie bawiliśmy się w różne przestrzenie. Zadanie to ma na celu pobudzenie wyobraźni dziecka. Po ruchowych działaniach przeszliśmy do umuzykalnienia. Śpiewaliśmy gamę, poznaliśmy podstawowe pojęcia muzyczne i rytmizowaliśmy piosenki. Na koniec skupiliśmy się na wymowie i plastyczności języka.