Nauczyciel Prowadzący: Aneta Janas

Podczas zajęć dzieci:

  • wykonywały ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy,
  •  poznawały części garderoby,
  • poznawały liczebniki licząc rybki.