Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz piłeczek sensorycznych 🙂