Jakie są dostępne (choć mało znane) rodzaje terapii nawiązujące do ogólnie pojętej sztuki, ekspresji twórczej i zmysłowych kontaktów z przyrodą? Nasi pedagodzy, nauczycielki i opiekunki znają i na co dzień stosują wiele z nich:

ARTETERAPIA- terapia przez sztukę

ANIMALOTERPIA- terapia poprzez obcowanie ze zwierzętami

AROMATERAPIA- terapia wykorzystująca olejki eteryczne i inne substancje zapachowe

BIBLIOTERAPIA- terapia czytelnicza

CHOREOTERAPIA- terapia za pomocą tańca

CHROMOTERAPIA- terapia barwą

DRAMATOTERAPIA, PSYCHODRAMA- terapia za pomocą spektakli teatralnych

ESTETOTERAPIA- terapia poprzez doznania estetyczne

ERGONOTERAPIA/ERGOTERAPIA- terapia zajęciowa w postaci zajęć w pracowniach tkackich, ceramicznych, rzeźbiarskich, metaloplastyki.

HORTIKULOTERAPIA- terapia przez pracę bądź przebywanie w ogrodzie

LUDOTERAPIA- terapia za pomocą gier i zabaw

MUZYKOTERAPIA- terapia za pomocą muzyki

PLASTYKOTERAPIA- terapia poprzez prace plastyczne

POEZJOTERAPIA- terapia za pomocą recytowania, czytania lub pisania poezji

SILVOTERAPIA- terapia poprzez obcowanie z lasem

SOCJOTERAPIA- terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej

TALASOTERAPIA- terapia poprzez obcowanie z morzem

Opracowała: Martyna Szatan, pedagog