Nauczyciel Prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

  • Zegar – nauka piosenki,
  • ćwiczenia ruchowe.