Nauczyciel Prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

Podczas zajęć dzieci ćwiczyły układ z wykorzystaniem kolorowych chust: