Nauczyciel Prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

  • nauka “Polki”,
  • gra na kastanietach.