Nauczyciel prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

Podczas zajęć:

  • Bawiliśmy się w zabawy rytmiczno-muzyczne
  • Graliśmy na instrumentach