Nauczyciel Prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

Podczas zajęć dzieci brały udział w zabawach rytmicznych, m.in. z wykorzystaniem szarf oraz ćwiczeniach gimnastycznych przy muzyce: