Nauczyciel Prowadzący: Małgorzata i Patryk Lehmann

Zabawy muzyczno-ruchowe

  • “Wróbelki”,
  • “Jadą wozy strażackie”,
  • ” Kolorki-segregacja”.