Nauczyciel prowadzący : Urszula Bujalska

Ruch Rozwijający według Metody Weronki Sherborne prowadzony  jest w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi. Jest to system ćwiczeń- zabaw- relacji.

Główne założenia tej metody to:

-rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni,

-usprawnianie ruchowe,

-dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.

IMG_9344 IMG_9346 IMG_9347 IMG_9348

IMG_9349 IMG_9351 IMG_9352 IMG_9350