Nauczyciel prowadzący: Edyta Szabelska

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi.

Genialność tej metody polega na jej prostocie i naturalności.

Podstawowe założenia metody to: … rozwijanie przez ruch:

  1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
  3. dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała,

usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych.

Zaczyna mieć zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa.

IMG_1422

IMG_1423 IMG_1424 IMG_1425 IMG_1426 IMG_1455

IMG_1456 IMG_1457 IMG_1458 IMG_1459 IMG_1461

IMG_1820 IMG_1822 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829

IMG_1830 IMG_1831 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1835