Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wzory dokumentów.

Obowiązek informacyjny RODO dla rodziców opiekunów prawnych