Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonały pracę, z wykorzystaniem plasteliny, ilustrującą powiedzenie “W marcu jak w garncu” 🙂