W grupie Lwiatek przy użyciu wcześniej zabarwionego ryżu powstaly piękne prace plastyczne.