Dziś Lwiątka rozmawiały o przysłowiu “W marcu jak w garncu” na ten temat stworzyły pracę plastyczną!