Gil czy sikorka? Dzieci dowiedziały się jakie występują między nimi różnice i nauczyły się je odróżniać. Praca plastyczna połączone z zabawą i nauką miała na celu utrwalenie informacji na temat poznanych ptakach 🙂