Nasi stali czytelnicy już zapewne wiedzą z poprzednich artykułów, że dojrzałość szkolna dziecka to naprawdę niezwykle złożony proces. Nie chodzi tylko o metrykę urodzenia czy poziom intelektualny. Ważny jest harmonijny rozwój we wszystkich obszarach:
– rozwój fizyczny (motoryka mała, motoryka duża, lateralizacja)
– rozwój procesów poznawczych to min: pamięć, koncentracja uwagi, mowa, postrzeganie słuchowe, percepcja wzrokowa
– rozwój emocjonalno-społeczny to min: umiejętność współdziałania i współpracy, samodzielność, komunikatywność, umiejętność przeżywania emocji w sposób adekwatny dla danej sytuacji, odpowiedzialność
– rozwój intelektualny (umiejętność czytania, umiejętność pisania, umiejętności z zakresu matematyki)

Fakt, że dziecko jest gotowe do rozpoczęcia nauki świadczy o momencie równowagi między wymaganiami szkoły, a możliwościami rozwojowymi dziecka.” (cyt.: B. Sawa.: Jeżeli dziecko źle pisze. Wydawnictwo WSiP. Warszawa 1999 r.)

Drodzy rodzice. Nie zapominajcie również o sobie! To właśnie Wasze obawy, stresy często przejmują dzieci. Jeśli Wy boicie się posłać dziecko do szkoły- to tym bardziej będzie się bało Wasze dziecko. Dla większości dzieci jest to moment długo wyczekiwany. Budzący pewien naturalny niepokój, a zarazem pełną ekscytację. Dziecku towarzyszy w tym wydarzeniu cały wachlarz emocji.

Podsumowując, aby pójście do szkoły nie okazało się dla dziecka zbyt trudnym doświadczeniem, przyszły uczeń musi posiadać umiejętności, które zagwarantują mu powodzenie w nauce!
Jeśli mamy więc wątpliwości, czy nasze dziecko poradzi sobie tak naprawdę w nowym świecie, w nowym otoczeniu, z nowymi i często niełatwymi dla niego zadaniami – zastanówmy się, czy nie lepiej będzie odłożyć tę decyzję na przyszły rok. W tym czasie zapewnijmy dziecku wszelką dostępną pomoc, ułatwiającą przejście do kolejnego ważnego etapu jego życia.