Plan dnia

W żłobkach „Zaczarowane Motylki” pracujemy według usystematyzowanego planu dnia. O stałych porach odbywają się drzemki, również czas podawania posiłków jest oparty o harmonogram. Zajęcia i opieka realizowane są w salach przygotowanych do zabawy, prac plastycznych i aktywności ruchowych.

Codziennie dla dzieci organizowane są zajęcia. Uczymy się języka angielskiego przez zabawę. Rozwijamy talenty plastyczne i zmysł artystyczny dzieci. Wesoło bawimy się przy muzyce. Ćwiczymy! Uczymy dzieci poprawnej wymowy dzięki zajęciom logopedycznym. Wyobraźnię dzieci rozwija bajkoterapia i liczne zabawy manualne bądź stolikowe.

Szczegółowe plany dnia z uwzględnieniem godzin są przesyłane drogą mailową po podpisaniu umowy ze żłobkiem, jak również przy aktualizacjach planów dnia.

Plany dnia uwzględniają obecnie obowiązujące wytyczne i zalecenia w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną.