Czas spędzony w domu można wykorzystać również na naukę angielskiego. Wśród portali do samodzielnej/domowej nauki, naszą uwagę zwrócili Zdobywcy Wiedzy.

To świetna propozycja dla dzieci w starszych grupach przedszkolnych oraz w nauczaniu początkowym. Mnóstwo ćwiczeń, można przetestować część zawartości bezpłatnie po zarejestrowaniu. Polecamy!

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/547/kolory-poziom-podstawowy?fbclid=IwAR1b_UI1ee9-GqgsV2apEWqBHr2ZZ2ZJBgrW8ZoiB4yr11QXNbPOp-nM55U