Umuzykalnianie dziecka wpływa pozytywnie nie tylko na jego zdolności muzyczne, ale również wspomaga rozwój emocjonalny, fizyczny czy intelektualny 🙂