Nauczyciel prowadzący: Anna Żółtek

Dzięki Musical Babies:

  • osłuchujemy się z językiem angielskim,
  • nabywamy odpowiednie wzorce wymowy,
  • poznajemy proste słowa i zwroty,
  • osłuchujemy się się z piosenkami i rymowankami,
  • uczymy się reagować na polecenia, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
  • kształtujemy poczucie rytmu za pomocą instrumentów muzycznych, tańca, ruchu,
  • rozwijamy koordynację ruchową,
  • nabywamy umiejętność słuchania.

Bączki 🙂

IMG_1592 IMG_1593 IMG_1594 IMG_1595 IMG_1596

IMG_1598 IMG_1599 IMG_1600 IMG_1602 IMG_1603

IMG_1604 IMG_1605 IMG_1606 IMG_1607 IMG_1608

IMG_1609 IMG_1610 IMG_1611 IMG_1612 IMG_1613

IMG_1614 IMG_1615 IMG_1616 IMG_1617 IMG_1619

IMG_1620 IMG_1621 IMG_1622 IMG_1623 IMG_1870

IMG_1871 IMG_1872 IMG_1873 IMG_1874 IMG_1875

IMG_1877 IMG_1879 IMG_1880 IMG_1881 IMG_1883

IMG_1884 IMG_1885 IMG_1888 IMG_1889 IMG_1891

IMG_1892 IMG_1893 IMG_1894 IMG_1895 IMG_1896

Żabki 🙂

IMG_1412 IMG_1414 IMG_1415 IMG_1416 IMG_1417

IMG_1419 IMG_1420 IMG_1427 IMG_1429 IMG_1430

IMG_1432 IMG_1434 IMG_1435 IMG_1439 IMG_1441

IMG_1444 IMG_1448 IMG_1787 IMG_1788 IMG_1789

IMG_1836 IMG_1837 IMG_1839 IMG_1841 IMG_1842