Drodzy Rodzice,

zapraszamy do naszego żłobka utworzonego w ramach projektu: Dzieciństwo z Zaczarowanymi Motylkami”  dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 mieszczącego się przy ul. Radziwie 3/7. Od 23 października 2017 r. z dofinansowanej opieki skorzystało już 36 rodzin 🙂

Zapraszamy dzieci już od 6 miesiąca życia!

Jeżeli wracasz do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim albo wychowawczym, do 22 października 2019 r. u nas możesz skorzystać skorzystać z dofinansowania do opieki. Dzięki dopłatom unijnym, koszt całkowity z wyżywieniem wyniesie około 510 zł miesięcznie za wrzesień i około 800 zł za październik. Takie same warunki możemy Ci zaproponować, jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, niepracującą lub zarejestrowaną w urzędzie pracy. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym niżej regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Jeżeli szukasz przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka, a nie spełniasz kryteriów, żeby móc skorzystać z dofinansowania do opieki, również zapraszamy do nas. Od 23 października 2019 r. rozpoczynamy działalność na zasadach komercyjnych. A koszt opieki w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyżywieniem i zajęciami wyniesie 1600 zł.

Koordynator placówki – Aneta Janas

Kontakt do placówki: +48 530 077 251

Informujemy, że w placówkach “Zaczarowane Motylki” na ul. Jana Kazimierza 15 nie ma już miejsc od września 2019 r.

20190513 regulamin rekrutacji i udziału