Metoda

Zajęcia w „Zaczarowanych motylkach” są prowadzone w oparciu o autorski program dydaktyczny dostosowany do potrzeb najmłodszych oraz kontakt z muzyką w kilku obszarach rozwoju, najistotniejszych dla małych dzieci:

Angielski:
Musical Babies®, Musical English® oraz Music& Move (zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim) – współpracujemy z Musical Babies Warszawa (www.musicalbabies-warszawa.pl)

Ruch:
ruch rozwijający według Weroniki Sherborne (ćwiczenia i zabawy ruchowe)

Rytmika:
stymulowanie rozwoju za pomocą rozumienia i tworzenia muzyki i rytmu

Rozwój:
aktywne słuchanie muzyki, którą cechują różnorodne style muzyczne, melodie, rytmy, harmonie w połączeniu z odgłosami natury, gaworzeniem i śmiechem niemowlęcia

Logopedia:
gimnastyka buzi i języka w oparciu o ćwiczenia wspierające i doskonalące mowę

Terapia sztuką:
oswajanie z emocjami, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie komunikacji na poziomie symbolicznym

Plastyka:
edukacja poprzez ruch, ćwiczenia graficzne i prace plastyczne