Metoda

Zajęcia w „Zaczarowanych motylkach” są  prowadzone w oparciu o program dydaktyczny zgodny z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 2014 r., wzbogacone o kontakt z muzyką i ruchem w wielu obszarach rozwoju:

Angielski:
Musical English® oraz Music& Move (zajęcia muzyczno-ruchowe w języku angielskim) – współpracujemy z Musical Babies Warszawa (www.musicalbabies-warszawa.pl)

Ruch:
ruch rozwijający według Weroniki Sherborne (ćwiczenia i zabawy ruchowe)

Funny Judo:
nauka bezpiecznego upadania z elementami gimnastyki korekcyjnej i akrobatyki

Taniec:
stymulowanie rozwoju za pomocą ruchu, rytmu i muzyki

Logopedia:
gimnastyka buzi i języka w oparciu o ćwiczenia doskonalące mowę

Terapia sztuką:
oswajanie z emocjami, kształtowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie komunikacji na poziomie symbolicznym

Plastyka:
edukacja poprzez ruch, ćwiczenia graficzne i prace plastyczne