Dzisiaj dzielimy się z Państwem tajnikami naszego warsztatu pracy z dziećmi. Z pozoru banalne zabawy rytmiczne, zabawy słowem i głoskami, w rzeczywistości mają głęboki wymiar terapeutyczny, zdrowotny, a nawet emocjonalny. Co więcej, metody te znane są od lat, a nadal uważane są za skuteczne i cenne. Pierwsze wspomnienie i uzasadnienie terminu logorytmika znajdziemy bowiem już w artykule A. Rozentalowej z 1971 roku: „Przez zastosowanie samych ćwiczeń rytmicznych uzyskuje się uspokojenie i zrównoważenie układu nerwowego pacjenta jedynie w przypadku jąkania początkowego. Stąd opierając się na stwierdzeniu, że słowo mówione, w połączeniu z całym kompleksem reakcji cielesnych na odbiór rytmu muzycznego, powinno towarzyszyć temu rytmowi, na rytm ten odpowiadać, a nawet ten rytm wywoływać i w rezultacie doprowadzać jąkającego się poprzez konieczności fizyczne, fizjologiczne i psychiczne do swobody bycia i mówienia – prowadzono na tle ogólnych ćwiczeń rytmicznych szczegółowe ćwiczenia logorytmiczne.”
Początkowo logorytmika opierała się na zestawie 20 ustalonych gestów do muzyki wraz z wypowiedziami słownymi. W tym kształcie zagościła w logopedii jako element terapii jąkania. Jednak w 1978 roku E. Kilińska- Ewartowska w swoim skrypcie dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunku logopedii stwierdziła, że „logorytmika stanowi uzupełnienie logopedii korekcyjnej, a jej zadania to przede wszystkim usprawnienie dzieci, u których występują zaburzenia ruchowe z zaburzeniami mowy.” Celem logorytmiki nie jest więc, jakby mogło się zdawać, tylko śpiewanie piosenek i pokazywanie określonych gestów. Celami głównymi logorytmiki są przede wszystkim:

  • Usprawnianie słuchowe i ruchowe dzieci z zaburzeniami mowy
  • Wyrabianie szybkiej reakcji na bodziec dźwiękowy, wzrokowy lub ruchowy
  • Rozwijanie umiejętności sprawnego wykonania ruchów z zakresu motoryki dużej i małej
  • Wspieranie rozwoju naśladowania i zabawy „na niby
  • Usprawnianie świadomości i sprawności swojego ciała
  • Rozwój sfery emocjonalnej i społecznej
  • Uwrażliwienie na aspekty prozodyczne mowy
  • Wzbogacenie słownika biernego i czynnego
  • Stymulowanie myślenia przyczynowo- skutkowego

Logorytmika jak już wspominaliśmy, to nie tylko śpiewanie piosenek. To także ćwiczenia słuchu fonematycznego, onomatopeje, wierszyki, sekwencje słowno- ruchowe, ćwiczenia hamująco- pobudzające, ćwiczenia oddechowe czy naśladowanie.

Podsumowując, drodzy rodzice zajęcia, które odbywają się regularnie w naszym przedszkolu i żłobku z wykorzystaniem logorytmiki, mają pozytywny wpływ na rozwój wszystkich naszych podopiecznych, niezależnie od aktualnego poziomu rozwoju mowy.

1 A. Rozentalowa: Logorytmika. Teoretyczne określenia i ilustracja praktyczna. Logopedia- zagadnienia kultury
żywego słowa. Czasopismo pod red. L. Kaczmarka, Wydawnictwo Lubelskie 1971, nr 10 str. 116-117.
2 E. Kilińska- Eewartowska- Logorytmika , Wydawnictwo Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Zakład
Logopedii, Lublin 1980 wyd.II str. 13