Nauczyciel Prowadzący: Agnieszka Szymańska

  • ćwiczenia usprawniające narządy mowy,
  • “wieszanie prania” – ćwiczenia rozwijające sprawność manualną.