Nauczyciel Prowadzący: Agnieszka Szymańska

Podczas zajęć logopedycznych dzieci wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, przygotowujące do prawidłowej wymowy 🙂