Nauczyciel Prowadzący: Agnieszka Szymańska

Tematem zajęć była spiżarnia królika. Dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach artykulacyjnych: przyjaciele królika, ćwiczeniach wzrokowo-ruchowe : uważaj na grządki, ćwiczeniach słuchowo-identyfikacyjnych: dźwięki z opowiadania, opowiadanie – “Spiżarnia królika”.