Nauczyciel Prowadzący: Agnieszka Szymańska

Podczas zajęć dzieci wykonywały ćwiczenia rozwijające i usprawniające narząd mowy

Lemurki:

 

 

 

 

Kangurki: