Dzisiejszego dnia dzieci wspólnie tworzyły pracę z zebranych podczas spaceru listków: