Drodzy Rodzice i sympatycy Zaczarowanych Motylków.

Zgodnie ze specustawą, funkcjonowanie żłobków i przedszkoli zostało zawieszone do dnia 25 marca 2020 r. Jesteśmy w gotowości do świadczenia usług dla Państwa, ale na chwilę obecną, w związku ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 w Polsce, nie jesteśmy w stanie określić dnia, w którym będziemy mogli otworzyć placówki.

Zamknięcie na podstawie odgórnego nakazu placówek opiekuńczych i edukacyjnych stawia wszystkich w trudnej sytuacji. Nas, jako przedsiębiorców, nie zwalnia z ponoszenia stałych kosztów, by – kiedy już będzie to możliwe – ponownie przyjąć Państwa dzieci pod opiekę. Z drugiej strony, w pełni zdajemy sobie sprawę, iż płacenie czesnego przy braku możliwości korzystania z opieki budzi wątpliwości i obciąża domowe finanse.

Koszty funkcjonowania placówek dzielą się na stałe, które musimy ponosić niezależnie od decyzji rządowej (opłaty za lokale, koszty pracy) i zmienne, których nie ponosimy, gdy placówki są zamknięte. W związku z powyższym wychodzimy z propozycją obniżenia kosztów czesnego. Dotyczy ona sytuacji, jeśli okres kwarantanny zostanie przedłużony na kwiecień br., a placówki – pomimo pełnej gotowości do przyjęcia dzieci – będą musiały nadal pozostać zamknięte.

Propozycja obniżenia wraz z kalkulacjami dla różnych wariantów wydłużenia okresu zamknięcia, została przesłana na adresy mailowe osób związanych umową z „Zaczarowanymi Motylkami”.

Od samego początku funkcjonowania marki „Zaczarowane Motylki” dokładamy starań, by nasze usługi zapewniały Państwu i Waszym dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dziś, gdy sytuacja nieoczekiwanie się zmieniła, wszyscy myślimy o tym, by jak najszybciej wrócić do poprzedniego stanu. My również, jednak aby utrzymać funkcjonowanie placówek, i móc wrócić do świadczenia dla Państwa usług, co jest dla nas priorytetowe i na co jesteśmy gotowi w każdej chwili, potrzebujemy utrzymać ciągłość finansową. Prosimy o zrozumienie, zapoznanie się z przesłaną Państwu propozycją i wsparcie, byśmy już niedługo mogli spotkać się w placówkach na Jana Kazimierza lub na Radziwiu.

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Pyszka
Właściciel Niepublicznych Żłobków i Przedszkoli „Zaczarowane Motylki”