Niepubliczne przedszkole „Zaczarowane motylki „ przy ul. Jana Kazimierza 15/1, 4