Don Campbell to jeden z najbardziej uznanych na świecie autorytetów  w dziedzinie terapii muzycznej. Kompozytor, nauczyciel i terapeuta obecnych czasów, który nazwał przeobrażające działanie muzyki na zdrowie i samopoczucie „Efektem Mozarta”.

Większość ludzi bez zastanowienia potwierdzi fakt, że muzyka ma wpływ na samopoczucie, emocje, czy stan napięcia – odprężenia. Czujemy również, że muzyka może wprawić nas w doskonały nastrój, zrelaksować, albo wręcz odwrotnie – zmęczyć, czy nawet poirytować. Od tego właśnie odczucia wyszli naukowcy, którzy rozpoczęli badania nad wpływem muzyki na człowieka. Stwierdzono naukowo, że muzyka pobudza rozwój układu nerwowego i mózgu. Dzieci regularnie słuchające muzyki klasycznej łatwiej się koncentrują i szybciej zapamiętują. Dzieci te są też bardziej kreatywne, a także z większą łatwością przyswajają sobie języki

„Trudno w to uwierzyć, ale dźwięk dociera już do płodu w macicy kobiety czy wtedy, gdy człowiek jest w śpiączce”[1] mówi Swietłana Masgutowa- doktor psychologii rozwojowej i edukacyjnej. Nie oznacza to oczywiście, że muzyka jest złotym środkiem czy lekiem na cale zło.  Jednak sami z doświadczenia wiemy, że muzyka może mieć ogromny wpływ na nasze samopoczucie, emocje, czy na nasz stan napięcia- odprężenia.

Na podstawie badań Don Campbell wyróżnił także następujące funkcje muzyki w procesie edukacji:

  • Muzyka modyfikuje otoczenie
  • Muzyka „przemawia” do ciała
  • Muzyka aktywizuje
  • Muzyka wspomaga zdolności matematyczne
  • Muzyka usprawnia pamięć
  • Muzyka łączy umysł i serce
  • Muzyka równoważy mózg
  • Muzyka to nie tylko spotkanie z uchem
  • Muzyka jest uniwersalna
  • Muzyka może stworzyć dietę dźwięków.

[1] Muzykoterapia- dlaczego trzeba słuchać Mozarta?
www.zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/1,105912,1479814.html

Autor: Martyna Szatan-pedagog