Dzieci brały udział w ćwiczeniach usprawniających motorykę małą, zabawach ruchowo-tanecznych oraz zajęciach dydaktycznych 🙂