Podobnie jak wszystkie inne formy terapii, tak i BIBLIOTERAPIA posiada pewne cele. Innych funkcji oczekujemy od niej w terapii dziecięcej, innych w terapii dla dorosłych. Do głównych celów biblioterapii dzieci należą:

  • Nazywanie uczuć i nadawanie im wartości
  • Pokazywanie przez opowieść, że inne dzieci mają podobne problemy
  • Pobudzanie do dyskusji
  • Rozwijanie myślenia i samoświadomości
  • Poznawanie strategii radzenia sobie
  • Zachęcanie do działania

 

W tym rodzaju terapii ważne jest, aby nie pozostawi dziecka z samą historią z książki. Efektywność naszej pracy zależy od tego, jak dalej poprowadzimy dzieci. Zaleca się, aby aktywizować dzieci podczas czytania opowieści, skłaniając je do przemyśleń i rozmów. Pomogą temu otwarte pytania: A jak Ty byś się czuł w takiej sytuacji, jak bohater? odgrywanie scenek Pokaż, jak zachował się miś, kiedy usłyszał o…, opowiadanie historyjek przez dzieci własnymi słowami, pisanie i rozmawianie o wrażeniach czy uczuciach, które Nam towarzyszyły podczas wspólnej lektury. Bardzo ważne jest także zachowanie odpowiedniej atmosfery tzw. terapeutycznej, ponieważ kiedy dzieci się rozproszą, trudno jest przywrócić im odpowiednie skupienie.

Autor: Martyna Szatan, pedagog