Triada autystyczna to charakterystyczny wzorzec objawów dla zaburzenia ze spektrum autyzmu. Obserwujemy je w komunikacji, zachowaniu i interakcjach społecznych.

KOMUNIKACJA ZACHOWANIE INTERAKCJE SPOŁECZNE
·         Brak tworzenia wspólnego pola uwagi

·         Trudności w komunikowaniu potrzeb

·         Opóźniony rozwój mowy

·         Trudności w odczytywaniu i rozpoznawaniu emocji na twarzy

·         Trudności w odczytywaniu i naprawianiu błędów komunikacyjnych

·         Trudności w celu dzielenia zainteresowań

·         Echolalia- powtarzanie zasłyszanych słów, zdań bądź dźwięków

·         Niechęć do zmian

·         Obsesyjne układanie przedmiotów w określonym porządku

·         Przywiązanie do schematów

·         Uporczywe, wąskie zainteresowania

·         Spędza dużo czasu na obserwowaniu poruszających się przedmiotów np. wentylator, pralka

·         Manieryzmy ruchowe, czyli np. kręcenie się wokół własnej osi.

·         Trudności w inicjowaniu i podtrzymaniu kontaktów

·         Brak świadomości tego, co dzieje się z ludźmi

·         W zabawie nie wchodzi w role np. zabawa w lekarza, nie angażuje się w zabawy w grupie, nie naśladuje, nie używa zabawek w kreatywny sposób

·         Wydaje się nie słyszeć, kiedy inni zwracają się do niego

·         Ograniczony kontakt wzrokowy

Powyższa tabela zawiera przykłady najbardziej charakterystycznych zaburzeń. Dziecko ze spektrum autyzmu może wykazywać tylko część objawów, mogą też pojawić się inne, mniej charakterystyczne. Charakterystyczne dla zaburzeń ze spektrum autyzmu jest to, że każdy jego przypadek jest nieco odmienny, a zatem różne są też występujące objawy.

Co jest jednak najbardziej istotne – jeśli zauważamy nietypowe zachowania naszego dziecka, bądź mówi nam o nich opiekun/ka, nauczyciel/nauczycielka lub pedagog  szkolny, nie zwlekajmy z diagnostyką. Lepiej sprawdzić zawczasu, niż zlekceważyć, mimo że często jako rodzicom trudno jest nam przyjąć do wiadomości, że dziecko rozwija się nietypowo. Jeśli diagnoza autyzmu bądź zaburzeń ze spektrum autyzmu zostanie potwierdzona, niezwykle ważna jest szybka pomoc, in. Im szybciej rozpoczniemy terapię i ćwiczenia, tym efektywniej pomożemy dziecku lepiej funkcjonować w przyszłości.

Opracowano na podstawie artykułu Pani Martyny Szatan, pedagoga