Podobnie jak w pedagogice tak i w psychomotoryce istnieje wiele szkół nauczających i propagujących różne idee. Mówi się przede wszystkim o psychomotoryce francuskiej, austriackiej, belgijskiej i niemieckiej.

PSYCHO-MOTORYKA czyli związek pomiędzy istotą postrzegania, ruchu, działania, a związanymi z tym przeżyciami. Specjaliści psychomotoryki korzystają z relacji wzajemnego uwarunkowania układu relacji ruch <-> psyche. Ruchem nazywamy każdego rodzaju sekwencję motoryczną, która ma wpływ na naszą psychikę, umysł i duszę. Natomiast nasz
stan psychiczno- emocjonalny ma ogromny wpływ na sposób wykonywania danego ruchu, czynności motorycznej. Jest to wzajemne oddziaływanie, które wykorzystujemy podczas terapii, aby odpowiednio wspomóc zarówno rozwój umysłowy, jak i rozwój czuciowy oraz procesy i funkcje ruchowe człowieka.

Psychomotorykę z powodzeniem wykorzystujemy zarówno u dzieci zdrowych (w przedszkolach, szkołach czy klubach sportowych), jak i w instytutach pedagogiki specjalnej, w ośrodkach społeczno- pedagogicznych, gabinetach lekarskich czy w psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej.

Podsumowując: psychomotoryka jest metodą wykorzystującą ruch w specjalnie opracowanych i zaaranżowanych scenariuszach, która pozytywnie wpływa na całościowy rozwój człowieka. W psychomotoryce ponadto podkreśla się jedność ciała, duszy i umysłu. Jest to holistyczne podejście do wizerunku człowieka.

Autor: Martyna Szatan, pedagog