Motoryka jest to ogólna sprawność fizyczna człowieka. Związana jest ze zdolnością do wykonywania wszelakich działań związanych z rucham. Jednak pamiętajmy, że nawet najprostszy ruch wynika ze złożonych procesów, których wykonawcą są mięśnie, a zarządcą jest mózg.

Umiejętności motoryczne dzielimy na dwie grupy:

  • Motoryka duża – związana jest ze sprawnością fizyczną całego ciała. Do jej odpowiedniego funkcjonowania angażujemy całe ciało lub jego większą część. Przykładem dużej motoryki mogą być takie sprawności jak: chodzenie, jazda na rowerze, czołganie się, pływanie, skakanie.
  • Motoryka mała– związana jest ze sprawnością dłoni i palców. o znacznie mniejszy zakres ruchów w porównaniu do dużej motoryki, jednakże wymagający skupienia i koncentracji uwagi. Przykładem małej motoryki jest: chwytanie, rysowanie, lepienie z plasteliny, zawiązywanie butów.

 Motoryki niestety nie wyssiemy z mlekiem matki, dlatego musimy ją od dziecka intensywnie ćwiczyć i rozwijać. Zapewne każdy z nas zna powiedzenie od ogółu do szczegółu. To sformułowanie doskonale sprawdza się w tym przypadku. Musimy najpierw dobrze opanować proste ruchy z zakresu motoryki dużej, aby następnie przejść do złożonych ruchów motoryki małej.

Wszystkie zabawy prowadzone czy to w naszym żłobku, czy przedszkolu mają jakiś cel. Dzieci w prosty sposób, z radością i emocjonalnym zaangażowaniem, rozwijają swoje umiejętności, a przy tym dobrze się bawią.

Im więcej form ruchowych dziecko opanuje w okresie żłobkowym i przedszkolnym, tym lepiej rozwiniemy jego koncentrację uwagi i koordynację ruchową. W ten sposób  znacznie ułatwimy mu wykonywanie wszelkich czynności manualnych, jakie spotkają je w szkole i w dalszym życiu.

Autor: Martyna Szatan, pedagog