Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne od jakiegoś czasu stała się w Polsce bardzo popularna. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że wykorzystujemy tutaj system ćwiczeń- zabaw- relacji. Ćwiczenia te stosujemy, aby usprawnić rozwój psychoruchowy dzieci, a także w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

„Ruch Rozwijający- odzwierciedla jej główne założenia, a mianowicie rozwijanie za pomocą ruchu świadomości własnego ciała i otaczającej nas przestrzeni, usprawnianie ruchowe, dzielenie przestrzeni z innymi osobami oraz nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu za pomocą ruchu i dotyku.”

W Naszej placówce wykorzystujemy elementy MRR, ponieważ wpływa ona korzystnie na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka. Dzięki temu, że wykorzystujemy tutaj wiele zmysłów dzieci nabywają umiejętności kontrolowania swojego ciała, a co za tym idzie, tworzeniu więzi emocjonalnych i budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Autor: Martyna Szatan, pedagog