Dzieci miały za zadanie złożenie i sklejenie części, z których miał powstać bocian. Praca miała na celu doskonalenie motoryki małej oraz wyobraźni