Nauczyciel Prowadzący: Dagmara Kos

  • utrwalenie nazw kolorów z wykorzystaniem świątecznych kart,
  • piosenka “Around a Circle” – utrwalająca części ciała, liczenie do 10, czasowniki jump / walk / shake etc.