Nauczyciel Prowadzący: Dagmara Kos

Temat: “The weather” (pogoda). Podczas zajęć dzieci:

  • śpiewały piosenkę “How’s The Weather” i “Rain, Rain Go Away”,
  • uczyły się zwrotów: How’s the weather? – It’s sunny / rainy / windy / snowy etc.,
  • poznały grę: “Weather bingo”.