Nauczyciel Prowadzący: Dagmara Kos

Podczas zajęć dzieci bawiły się w sklep używając angielskich słówek: A hat etc. / Please / Thank you. Tematem zajęć były “Ubrania”.