Nauczyciel Prowadzący: Dagmara Kos

Podczas zajęć dzieci:

  • uczyły się liczyć z piosenką “one Little, two Little, three Little yellow ducks”,
  • brały udział w zabawach ruchowych: fast, slow, up, down, sit down, stand up, run, walk, shake, fly, swim,
  • śpiewały piosenkę “Family Finger”.