20 listopada 2017 roku minęła 28 rocznica podpisania przez niemal wszystkie państwa Konwencji Praw Dziecka. Jest to międzynarodowa umowa opisująca prawa dzieci. Mimo, iż mali obywatele, do ukończenia 18 roku życia, nie podlegają części ustawodawstwa krajowego, to jednak Organizacja Narodów Zjednoczonych postanowiła utworzyć i wprowadzić w życie dokument, który zapewni im podstawową ochronę prawną.

Każde prawo ujęte zostało w osobny artykuł.

Artykuł 1 mówi następująco: „Wszystkie prawa zawarte w tej Konwencji przysługują Ci, dopóki jesteś dzieckiem, czyli do ukończenia 18 roku życia.” Co jest szczególnie warte odnotowania to fakt, iż to właśnie za sprawą naszego kraju potrzeba przygotowania Konwencji Praw Dziecka została dostrzeżona. Projekt kilkukrotnie modyfikowano, a jego ostateczną wersję podpisano jedenaście lat po inicjatywie Polski. Każde państwo, które ratyfikowało konwencję, zobowiązało się tym samym ściśle ją przestrzegać.
Jedną z podstawowych zasad Konwencji jest to, że organy państwowe takie jak: policja, pogotowie, szkoła czy sąd, są zobowiązane udzielić dziecku pomocy jeśli o to poprosi, bo tak stanowi prawo. Każde dziecko zatem powinno być świadome tego, że owe prawa posiada i nikt nie jest w stanie go tych praw pozbawić. Jednocześnie powinno być też świadome tego, że jego prawa nie zwalniają go absolutnie z pełnienia określonych obowiązków! Są to dwie zupełnie odrębne i niepodważalne kwestie.

Nikt też nie ma prawa zabronić rodzicom wychowywać swoje dzieci w takich wartościach i światopoglądzie, w jakich oni uważają za stosowny. Nie oznacza to natomiast, że rodzice mogą nadużywać swoich praw bądź zaniedbywać dziecko. W tym momencie wkracza prawo gwarantowane przez konwencję.
Jakie zatem ważne kwestie omawia Konwencja Praw Dziecka?
 Prawo do życia i tożsamości
 Prawo do wychowania w rodzinie
 Prawo do wyrażania własnych poglądów
 Prawo do prywatności
 Prawo do odpoczynku
 Dobro dziecka jako cel najwyższy
 Ochrona przed przemocą
 Prawo do odpoczynku
 Prawo do godziwych warunków socjalnych
 Prawo do edukacji
 Prawo do informacji
 Ochrona przed konfliktem zbrojnym
 Ochrona w procesie karnym
 Prawo do znajomości swoich praw i powoływania się na nie

Polska podpisała Konwencję w czerwcu 1991 roku.

https://www.unicef.pl

slide_2Autor: Martyna Szatan, pedagog