W piątek poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości dzieci z grupy Żabek wykonały pracę plastyczną przedstawiającą Orła Białego: